Skip to main content

Kampanje for trafikksikkerhet – Samferdselsetaten, Oslo kommune.

Myke trafikanter er sårbare. I dag har man sikkerhetsutstyr for de fleste situasjoner, men som fotgjenger er man veldig sårbar ved et uhell. Dersom det skjer en ulykke, er fotgjengerne den tapende part, uansett om man følger trafikkreglene eller ikke.

En undersøkelse fra TNS Gallup viste at i løpet av de siste 12 månedene hadde 6% av de mellom 15-45 år som ferdes i Oslo sentrum (innenfor ring 2), opplevd å bli påkjørt, og cirka 40 % hadde opplevd en eller flere “nesten”-ulykker i samme periode. Blant påkjørslene var syklister innblandet i nærmere halvparten av situasjonene.

Unngå ulykke. Se opp i trafikken: Folk i Oslo sentrum trengte en påminnelse om å være forsiktige i trafikken.

Oslo kommune ga Starburst Stories i oppgave å løse oppgaven med en utendørskampanje. Målet var å øke trafikksikkerheten i Oslo, og målgruppen var primært fotgjengere. Kampanjen ble kjørt på leskur i Oslo Sentrum, på T-banestasjoner og eurosize-boards. Budskapet var ‘Unngå ulykke. Se opp i trafikken’. Det ble kjørt stunts med sjablong-sprayede budskap foran fotgjengerfelt ved de mest ulykkesutsatte kryssene i Oslo sentrum, samt 5 eventer kalt “Fotgjenger-fredag”, med egen sending som informerte om trafikksikkerhet, intervjuer på gata og konkurranser. I tillegg ble det kjørt reklame på lokalradio i Oslo og P4, med samme budskap som i kampanjen forøvrig.

> Art Director & designer: Raymond Johansen
> Tekstforfatter: 418kg
> Fotograf: Jarle Nyttingnes
> Kundekontakt: Mia Kolbeinsens
En av de 3 løsningene til kampanjen for Trafikketaten.